Dołącz i bądź na bieżąco

Agenda

08:30
09:00

PORANNA KAWA & NETWORKING

09:00
09:10

DZIEŃ DOBRY!
Powitanie & wprowadzenie

09:10
10:00

PANEL DYSKUSYJNY – SHAPING BETTER WORKPLACE

 • jak pobudzać kulturę innowacyjności?
 • technologie vs. produktywność pracowników
 • rola przywódcy w dobie cyfrowej transformacji

UCZESTNICY:

 • Magdalena Warzybok, Talent Practice Lead, Aon
 • Joanna Malinowska-Parzydło, CVO at Personal Brand Institute
 • Witold Moszyński, CEO & Owner HCCG, Uczelnia Łazarskiego
 • Artur Miernik, VP HR Chief Talent Officer w Wirtualna Polska Media SA
 • Jan Biłyk, CEO at Laurens Coster

MODERACJA:

 • Łukasz Jarota, Prezes Zarządu w Studio Wiedzy
 • Darek Dobrzyniecki, Partner Zarządzający w Persona GLOBAL Polska

INSPIRATION

10:00
10:30

WORK REALITY IN 2030 – SHOULD WE FOLLOW TRENDS?

Natalia Hatalska, Infuture Hatalska Foresight Institute

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

WORK REALITY IN 2030 – SHOULD WE FOLLOW TRENDS?

Natalia Hatalska zawodowo zajmuje się przewidywaniem przyszłości. Jak sama mówi, nie przepowiada jej ze szklanej kuli ani nie wróży z fusów. Infuture Hatalska Foresight Instytut to instytut forecastingowy, który zajmuje się najważniejszymi trendami, opisuje je i pokazuje, jakie konsekwencje mają one dla gospodarki, społeczeństwa, konkretnych marek i wreszcie – rynku pracy. Brzmi to dość fantastycznie, ale za nazwą Instytutu kryje się szereg metod i badań, które pozwalają stwierdzić w perspektywie długoterminowej, jak zmieni się nasza rzeczywistość. W tym, jak będzie wyglądać miejsce pracy przyszłości.

10:30
10:55

PEOPLE ANALYTICS – HOW TO COMBINE EMPLOYEE EXPERIENCE METRICS WITH BUSINESS DATA?

Dan Riley, Aon

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

PEOPLE ANALYTICS – HOW TO COBINE EMPLOYEE EXPERIENCE METRICS WITH BISINESS DATA?

Menedżerowie na całym świecie często powtarza, że „ludzie są najważniejszym zasobem firmy”. Jednak w celu weryfikacji dotychczasowych postępów oraz wyznaczania kolejnych celów, wielu menedżerów używa tylko jednego narzędzia: corocznego badania zaangażowania. To mylna strategia. Podczas wystąpienia podejmę się odpowiedni na poniższe pytania oraz wskażę, w jaki sposób liderzy mogą nawiązać prawdziwy dialog z pracownikami.

 • Dlaczego „Continuous dialogue” jest kluczem do wzrostu zaangażowania?
 • Jak stworzyć „zaangażowaną” kulturę organizacyjną?
 • Jak zmotywować menedżerów do podjęcia się roli zaangażowanych liderów?
 • Jak można aktywizować pracowników?

10:55
11:20

GRYWALIZACJA – JAK ANGAŻOWAĆ LIDERÓW W BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA?

Adrian Witkowski, Gamfi
Magdalena Kustra – Olszewska, Aon
Zofia Dukielska, Aon

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

GRYWALIZACJA – JAK ANGAŻOWAĆ LIDERÓW W BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA?

Grywalizacja to narzędzie, które można wykorzystać do wspierania budowy zaangażowania pracowników. Podczas mojego wystąpienia opowiem, czym jest grywalizacja oraz zaprezentuję przykłady wykorzystania narzędzia, w celu zmiany zachowania odbiorców platformy. Pokażę, jak dzięki grywalizacji wprowadzić zmianę w organizacji oraz w jaki sposób przekłada to się na realizację celów biznesowych firmy i wzrost wolumenu sprzedaży. Opowiem także o mojej wizji przyszłości grywalizacji oraz na czym polega engagement automation w platformie Gamfi.

11:20
11:40

PRZERWA

CASE STUDY

11:40
11:45

INTRO

Magdalena Warzybok, Aon

11:45
12:10

JAKI JEST ILORAZ INTELIGENCJI TWOJEJ ORGANIZACJI? Czyli o zarządzaniu motywacją w ciągłej zmianie.

Monika Sielicka, Sodexo

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

JAKI JEST ILORAZ INTELIGENCJI TWOJEJ ORGANIZACJI? Czyli o zarządzaniu motywacją w ciągłej zmianie.

Powszechna definicja inteligencji głosi, że jest to zdolność do odnajdywania się w nowych sytuacjach. O ile łatwo to zinterpretować i zmierzyć, w przypadku ludzi, o tyle inteligentne organizacje są ciągle niezdefiniowane i niezbadane. A to właśnie umiejętność dostosowania się organizacji do nieustannie zmieniających się warunków (realiów) rynkowych najczęściej przesądza o jej przyszłości i sukcesach. Jak zmotywować i zaangażować pracowników, by stworzyć firmę, z najwyższym ilorazem inteligencji?

12:10
12:35

Jak sprawić, że WSZYSTKO JEST MOŻLIWE? Sukces biznesowy a silna kultura organizacyjna.

Katarzyna Zadrożna, AmRest

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak sprawić, że Wszystko Jest Możliwe? Sukces biznesowy a silna kultura organizacyjna.

Każda organizacja to przede wszystkim ludzie. To od ich wiedzy, kompetencji i zaangażowania zależy, czy uda nam się zrealizować nawet najbardziej śmiałe ambicje biznesowe. Jak jednak stworzyć miejsce, w którym Ci właśnie ludzie będą chcieli rozwijać się i dawać z siebie jak najwięcej? Taką moc ma w sobie kultura organizacyjna – to dzięki niej udaje nam się przyciągać do organizacji właściwe talenty i sprawiać, że chcą one zostać z nami jak najdłużej.

Co zrobić, aby wartości i przekonania, które tworzą kulturę organizacyjną były odzwierciedlone w codziennych decyzjach i zachowaniach? Jak zapewnić, aby kultura organizacyjna wciąż była żywa, mimo rozproszenia terytorialnego i różnic językowych? I wreszcie – co zrobić, aby dzięki silnej kulturze organizacyjnej wszystko stało się możliwe?

12:35
13:00

GRA O TECH, czyli jak pozyskać serca i umysły inżynierów?

Iza Jarosz & Piotr Szybiak, Allegro

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

GRA O TECH, czyli jak pozyskać serca i umysły inżynierów?

Cyfrowa transformacja staje się dzisiaj centrum strategii biznesowej niemal każdej firmy. Nieustający wzrost zapotrzebowania na inżynierów IT w Polsce i na świecie sprawia, że pozyskanie i utrzymanie tej grupy pracowników jest dla firm warunkiem sine qua non dalszego rozwoju. W Allegro blisko 600 osób pracuje w zespole Technologii: wiele specjalności, charakterów, umiejętności, oczekiwań i wyzwań. Czego zatem szukają inyżynierowie IT w pracy? Jak do nich dotrzeć i sprawić, żeby angażowali się w realizację celów firmy?

13:00
13:45

LUNCH

CREATION OF INNOVATION

13:45
13:50

INTRO

Magdalena Warzybok, Aon

13:50
14:10

PRACA, MOC, ENERGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Jak ją skutecznie uwolnić w swojej organizacji?

Małgorzata Czernecka, Human Power

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

PRACA, MOC, ENERGIA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Jak ją skutecznie uwolnić w swojej organizacji?

Nowoczesne organizacje w świadomy i zaplanowany sposób dbają o rozwój kompetencji i talentów swoich pracowników. Nie uwzględniają jednak, że aby byli oni w stanie w pełni je wykorzystać, muszą dysponować odpowiednią siłą i energią do działania. To ona jest nieodzownym elementem ich codziennego funkcjonowania i warunkiem najlepszej efektywności –  wysokiej odporności emocjonalnej, sprawności intelektualnej czy motywacji do pracy. Zarządzanie energią pracowników i tworzenie energetycznych, nowoczesnych miejsc pracy, może okazać się jedną z niewielu skutecznych alternatyw, jakie mamy do dyspozycji w świecie bezlitośnie rosnących wymagań, lawinowej ilości bodźców, krótkich deadline’ów i niekończących się list zadań, gdzie „chcieć” przestaje być równoznaczne z „móc”.

Podczas wystąpienia:

 • Odniosę się do najnowszych wyników badania Human Power „Praca, moc, energią w Polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji” i sprawdzę, na ile sposób, w jaki funkcjonuje większość pracowników i menadżerów jest adekwatny do wymogów, jakie stawia przed nimi rzeczywistość.
 • Przedstawię 10 najważniejszych czynników, które mają kluczowy wpływ na poziom skuteczności i efektywności działania pracowników i pokażę, w jaki sposób organizacje je wspierają, a na ile sabotują.
 • Zaprezentuję przykładowe rozwiązania (na poziomie indywidulanym i systemowym), które wspierają świadome zarządzanie energią pracowników w organizacji.

14:10
14:35

JAK CHCEMY (I BĘDZIEMY) PRACOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI?

Anna Bartoszewicz-Wnuk, JLL

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

Jak chcemy (i będziemy) pracować w przyszłości?

Globalizacja, wzrost gospodarczy, nowoczesne technologie – to wszystko wpływa na styl pracy biurowej i kształtuje go na nowo. Jesteśmy świadkami ewolucji przestrzeni biurowej z systemu gabinetowego poprzez open space – czyli otwartą przestrzeń pełną biurek – po elastyczne biuro czy tzw. activity-based workplace. Zmienia się styl pracy i potrzeby pracowników odnośnie organizacji i aranżacji powierzchni biurowych. Dobrze zaprojektowane biuro ma wpływ na pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Biuro to także narzędzie podkreślające kulturę organizacji lub wspierające jej zmianę. Jak pracujemy teraz, a jak będziemy pracować w przyszłości? Jak możemy przygotować się do nowych wyzwań?

14:35
15:00

Innowacja zmienia ZNACZENIE. Dlaczego za pomocą design thinking nie stworzysz nic znaczącego?

Piotr Wróblewski, Concordia Design

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

DESIGN Innowacja zmienia ZNACZENIE. Dlaczego za pomocą design thinking nie stworzysz nic znaczącego?

Piotr Wróblewski, Concordia Design

Nowe znaczenie innowacji

Standardowe podejście do innowacji doradza potencjalnym innowatorom w przeprowadzaniu twórczych sesji burzy mózgów i poszukiwaniu wkładu z zewnątrz – użytkowników lub społeczności. Tego rodzaju innowacje mogą być skuteczne w udoskonalaniu produktów, ale nie na zdobywanie większych możliwości na rynku. Nowe rozumienie innowacji nie ma na celu rozwiązania istniejących problemów, ale znalezienia przełomowych, znaczących doświadczeń.

Innovation of meaning

Innowacja napędzana znaczeniem jest sposobem na tworzenie wartości w naszym obecnym świecie, gdzie pomysły są obfite, ale nowe wizje są rzadkie. Jeśli coś jest znaczące zarówno dla osób, które go tworzą, jak i ludzi, którzy je spożywają, następuje wartość biznesowa. Proces kreowania unikalnego doświadczenia rozpoczyna się wizją i przechodzi przez krytykę rozwojową, najpierw partnera sparingowego, a następnie kręgu radykalnych myślicieli, a następnie zewnętrznych ekspertów i interpretatorów, a dopiero potem użytkowników.

Design thinking versus design driven innovation

Analizowanie rzeczywistości, diagnoza problemów I szukanie rozwiązań do zdefiniowanej diagnozy to typowe podejście metodologii design thinking. Badania profesora Roberto Vergantiego z Politechniki Mediolańskiej dowodzą, że taka metodologia pracy nie generuje innowacji radykalnej opartej o zmianę znaczenia. Wykład ma na celu przybliżenie i porównanie obu podejść na przykładzie studium przypadków za świata oraz własnych doświadczeń wynikających ze współpracy z polskimi firmami i instytucjami.

Metafora ODNOWA. Znaczenie metafory i wartości w kreowaniu innowacji radykalnej

Celem wykładu jest pokazanie różnicy pomiędzy metodologią design thinkig a design driven innovation. Każde z tych podejść ma inne cele do zrealizowania. Zrozumienie tych różnic daje szansę na świadome projektowanie innowacyjnych rozwiązań od poprawiania zastanej rzeczywistości do przełomowych rozwiązań, które mają zmienić świat:-)

15:00
15:15

PRZERWA

AON BEST EMPLOYERS 2017 AWARD CEREMONY

15:15
15:20

INTRO

Magdalena Warzybok

15:20
16:20

GALA
Wiodące trendy w budowaniu angażujących organizacji na polskim rynku. Przegląd najlepszych praktyk polskich firm w angażowaniu pracowników i gala wręczenia nagród.

16:20
17:20

NETWORKING

Mówcy

Natalia Hatalska

Założycielka i CEO instytutu badań nad przyszłością – Infuture Hatalska Foresight Institute.

Joanna Malinowska-Parzydło

CVO at Personal Brand Institute

Iza Jarosz

Dyrektor HR, Allegro

Kontakt z nami

JOANNA PIETRZAK
Project Manager
joanna.pietrzak@modernemployer.pl
tel. +48 531 977 305

MAGDALENA GARSTKA
Opiekun Uczestników
magdalena.garstka@modernemployer.pl
tel. +48 600 065 118

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.